Fans Page

10 Dosa Besar

Berikut 10 dosa besar :
 
  1. Syirik dan Menyekutukan Allah
  2. Meninggalkan Shalat
  3. Durhaka Kepada Orangtua
  4. Zina dan Mendekati Zina
  5. Harta Haram dari Rezeki yang Haram
  6. Minum-minuman Keras, Judi, Narkoba
  7. Memutus Silaturahim
  8. Menuduh Orang Berzina, Saksi Palsu, Berbohong
  9. Kikir atau Pelit
  10. Gosip, Ghibah atau Bergunjing
 Ancaman Allah bagi orang yang mengejar dunia sampai meninggalkan sholat 

 QS. At Taubah [9] : 24

QS. At Taubah [9] : 24

qul in kaana aabaa ukum wa-abnaa ukum wa-ikhwaanukum wa-azwaajukum wa'asyiirotukum wa-amwaalun iqtaroftumuuhaa watijaarotun takhsyawna kasaadahaa wamasaakinu tardhownahaa ahabba ilaykum minallaahi warosuulihi wajihaadin fii sabiilihi fatarobbashuu hattaa ya’tiyallaahu bi-amrihi, wallaahu laa yahdiil qowmalfaasiqiin.

Artinya : 
[9:24] Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNYA dan dari berjihad di jalan NYA, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan NYA". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang FASIK.
TRAGIS => Seorang yang belum bekerja, sedang mengejar tender/proyek/anak/usaha/kaya, yang pertama didatangi adalah Allah. Namun jika sudah bekerja/sudah dapat proyek/sudah dapat anak/usaha yang maju, yang pertama ditinggal justru adalah Allah.
=> Hati-hati... Sesungguhnya anda sedang menunggu kemarahan Allah.. Na'udzubillaahi min dzalik.
loading...

Post a comment

0 Comments